Historien bag Fjordlandet Open

Fjordlandet Open startede som “Isefjorden Havørred Open” i marts 2015, med Hotel Orø Kro som initiativtager.

Isefjorden Havørred Open afholdtes i både marts og oktober 2015, i hele Isefjorden, og med Orø som knudepunkt.

Fra marts 2016 skiftede arrangementet navn til “Orø Fjordlandet Open”. Præmiesummen voksede og området udvidedes til at omfatte både Isefjorden og Roskilde Fjord. Samtidig gik Fishing Zealand ind som medarrangør. Denne konkurrence blev gentaget i oktober 2016. Efterfølgende fik Orø Kro i betalingsstandsning, og konkurrencen blev aflyst i marts 2017.

Konkurrencen fortsætter nu i oktober 2017 under navnet “Fjordlandet Open”, og har Holbæk som base.