Catch & Release Lystfiskeri og Skånsom Håndtering af Fisk

Der findes en del relevante værktøjer at fylde i grejtasken og mange gode råd at skrive sig bag øret, når der dyrkes Catch & Release fiskeri. I det følgende bliver du klogere på, hvordan du skåner fisken mest muligt, når den skal genudsættes.

Flere og flere lystfiskere praktiserer Catch & Release, og lystfiskere kan heldigvis se fornuften i at genudsætte selv en stor flot fisk. Når fisken genudsættes kan andre få glæden ved at fange samme fisk igen, men vigtigere, at fisken kan nå sit gydevand og dermed bidrage til at styrke havørredbestanden i fjorden.

Fisk er levende væsner og skal behandles så skånsomt som muligt, i særdeleshed hvis man ønsker at genudsætte sin fangst. Vi lystfiskere har derfor et ansvar, hvor nænsom håndtering og genudsætning er afgørende for, at fisken overlever. Det er naturligvis vigtigt, at de fisk som genudsættes overlever, og i fremtiden kan medvirke til at øge havørredbestanden. Fisk, der senere dør, bidrager ikke længere til bestanden.

Skånsom håndtering af fisk

Basalt set gælder det om, at få fisken tilbage i sit rette element hurtigst muligt! Unødigt lange ophold på land stresser nemlig fisken og minimerer chancerne for overlevelse. Det samme gør unødigt lange fights. Generelt gælder det om at minimere håndteringstiden, sørge for at have fisken så lidt som muligt oven vande samt minimere berøringen af fisken. Skællene og fiskens ydre slimlag er dens værn mod infektioner og sygdomme, og slides der hårdt på det, vil fisken være enormt sårbar og vil potentielt gå til grunde. Ved fangst og efterfølgende håndtering af fisken, er der altid en risiko for, at fisken tager skade. Men med en grundlæggende viden om fangst og håndtering af fisk, kan lystfiskere sikre en øget overlevelse, når fangsten genudsættes.

Fra hug til afkrogning

For netop at øge fiskenes chancer for overlevelse efter genudsætning kommer her nogle vigtige råd. En stor del af fornøjelsen som lystfisker er at mærke hugget fra fisken og den efterfølgende fight. Under fight er det vigtigt at vide, at for lange fights dræner fisken fuldstændigt for energi samt gør, at fisken ophober syre i musklerne og syrer til. Gør derfor fighten så kort som muligt, da en fisk der er blevet fightet ind uden at blive overtræt og udmattet, vil have en langt større chance for at overleve en genudsætning. For at gøre fighten så kort som muligt, er det derfor vigtigt at anvende grej, der er kraftigt nok til at håndtere de fisk, du fisker efter, og træk endelig ikke fighten i langdrag.

Landingen er ofte en nervepirrende affære, hvor hovedet skal holdes koldt – og hvor meget er på spil. Når det gælder fiskens ve og vel, så er der flere landingsalternativer at overveje. Alt efter fiskens størrelse – og situationen generelt, så kan du vælge enten at håndlande eller nette fisken. Håndlanding er en rigtig god løsning, når der vadefiskes. Her kan man nemlig lande og afkroge fisken i vandet. Det kan man for så vidt også, når der fiskes fra båd – og der ellers er tale om mindre fisk, som er yderligt kroget. Er der tale om større fisk, kan et knudeløst net dog anbefales. Nettet har desuden er par betragtelige fordele. For det første giver det øget rækkevidde, når fisken skal landes. Og det betyder ofte, at fisken kan landes hurtigere. Desuden er nettet godt til opbevaring af fisken, indtil man har fundet alle sine afkrognings- og dokumentationsværktøjer frem, så fangsten kan blive fotograferet og tilmeldt konkurrencen.

Hvis det er muligt, bør afkrogningen altid foregå i vandet. Er dette ikke muligt, kan det gøres på et blødt og vådt underlag. Dette er særligt vigtigt i denne fiskekonkurrence, da man ofte vil måle og fotografere fisken. Husk at fugte både net og hænder, inden du rører ved fisken. Det er vigtigt, at måling og fotografering ikke tager for længe, så fisken hurtigt er tilbage i sit rette miljø.

Kroge fjernes lettest med en krogudløser, og her er det vigtigt at gå forsigtigt og skånsomt til værks, så man ikke forårsager store sår eller åbne rifter. Det gøres mest effektivt ved at konsekvent træk i modsat retning af krogningsvinklen.

Genudsætningen giver sig selv, hvis fisken er blevet fightet hurtigt og konsekvent, og afkrogningen har været uproblematisk. Så er det bare at returnere fisken i vandet.  Er fisken til gengæld træt og stresset, er det en god idé at holde fisken og føre den frem og tilbage i vandet, så der løber vand over dens gæller, og fisken derved kan genfinde sine kræfter. I disse tilfælde slippes fisken først fri, når den viser tegn til at ville slå sig fri og svømme videre for egen kraft.

Dokumenter din fangst hurtigt og effektivt

Vil du dokumentere din fangst: måle og fotografere den, så består et sidste råd i, at du til enhver tid har orden i dit udstyr. Hav dit måleredskab og kamera lige ved hånden, så du hurtigt kan dokumentere fangsten og genudsætte den. Og så vil fisken have rigtigt gode odds for at overleve – til glæde for vandmiljøet, fiskebestandene og os lystfiskere.

10 hurtige tips til Catch & Release lystfiskeri

  1. Fisk med udstyr, der er kraftigt nok til at fighte og håndtere de fisk, du er ude efter.
  2. Hav et knudeløst fangstnet ved din side til landing af større fisk.
  3. Husk krogudløseren.
  4. Undgå at lægge fisken på overflader, hvor dens slimlag bliver beskadiget.
  5. Undgå at røre unødvendigt meget ved fisken.
  6. Hav fisken mest muligt i vandet under håndteringen.
  7. Kan fisken ikke afkroges i vandet, så placér den på et vådt underlag.
  8. Sørg for ikke at klemme fiskens organer, eller beskadige dens gæller under håndteringen.
  9. Vær sikker på, at fisken har genvundet sine kræfter før den slippes fri.
  10. Brug cirkelkroge, når der medefiskes – eller giv tidligt tilslag, så fisken ikke sluger agnen.